Trao đổi về Học Bổng

Mục lục

Mời Quý Thầy Cô, các Bạn & Quý Thân Hữu góp ý, tất cả email đề cập đến học bổng, chúng tôi sẽ đưa vào trang này để mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.

Ngày

Tiêu đề

14-10-2005

Email của anh Lê Mậu Đáo

05-10-2005

Nội dung buổi họp định kỳ tháng 10 (Bàn về dự thảo học bổng)

23-09-2005

Email của Thầy Tôn Thất Khiêm (23-9)

23-09-2005

Email của chị Nguyễn Thị Thuý Vi (23-9)

22-09-2005

Email xin góp ý của Bảo Kỳ

21-09-2005

Email của anh Phạm Văn Lâm

20-09-2005

Email của anh Lê Hiếu Hữu

20-09-2005

Email của anh Hoàng Tiến Hùng

19-09-2005

Email của anh Lê Hiếu Hữu

18-09-2005

Email của chị Nguyễn Thị Thuý Vi

18-09-2005

Email của anh Nguyễn Văn Hoá

18-09-2005

Email của anh Lê Hiếu Hữu

17-09-2005

Email của anh Phan Quý Nam

16-09-2005

Email của Thầy Tôn Thất Khiêm

16-09-2005

Email của anh Nguyễn Văn Hoá

16-09-2005

Email của anh Trần Nhật Thành

15-09-2005

Email của anh Trần Dương Hân


Nội dung

Email của anh Lê Mậu Đáo

Cac anh than,
Nho Bao Ky dua phan y kien cua anh Le Mau Dao len mang; luon tien nho cac anh gop y cho de an moi nhat ( Oct 3,2005)
Than ai.

Le Hieu Huu
----- Original Message -----
From: lamhh
To: Hieu Huu ; baoky36@hcm.vnn.vn
Cc: dao mau le
Sent: Wednesday, October 12, 2005 10:40 PM
Subject: Fw: Gop y du thao xet hoc bong.

Ki'nh chuye^?n ca'c Anh ,
Y' kie^'n cu?a A Le ma^.u Dda'o ve^` vie.c ho.c bo^?ng. Ddu'ng la` A Hu+~u kho^ng nha^.n ddu+o+.c .
Ki'nh thu+,
PHAMVANLAM 12/1`0 10 PM

Anh LeHieuHuu, TranDuongHan, va cac ban cuu hoc sinh truong Ham Nghi,
Tieu chuan do Anh LeHieuHuu de nghi va bo tuc boi Anh TranDuongHan, van con mo ho, kho thuc hien . vi du hoan canh kho khan, lam sao dinh nghia kho khan? Co the chung ta theo mot so tieu chuan thuc te hon? Vi du, con mo coi (khong cha hoac khong me) hoac theo tieu chuan nhieu anh chi em cung mot nha.
Nhung dung quen muc tieu cua Quy Hoc Bong la tuong thuong va khuyen tan nhung hoc sinh hoc gioi, chu "hieu hoc" van con mo ho, the nao la hieu hoc?! Theo toi hieu thi muc dich la khuyen tan nhung hoc sinh thong minh, hieu hoc, nhung vi hoan canh khong thuan tien cho cac em phat trien su hoc, vi du : an dinh phai dung tu 1-10 trong lop... muc dich Quy hoc bong khac voi quy tuong tro hay xa hoi!
Hanh kiem va cong ich xa hoi, de nghi theo nguyen tac da nguyen da nguyen va "peer concensus", khong nen giao vao tay "thieu so", ngay ca Thay Co, hay Cha Me... vi ai co the hieu ro rang va nhan chung chinh xac hon ban be cung lop, song canh nhau 8 gio moi ngay, chung kien hanh dong va phan ung cua duong nhan?
Cu the hoa, toi xin de nghi:
1. Hoan canh kho khan (voi tieu chuan ro rang de chung minh tinh trang kho khan) :40 diem
2. Ket qua hoc hanh can cu vao thanh qua cu the: 40 diem
3. Hanh kiem (do ban cung lop de nghi): 20 diem.
"nhieu y se thanh y hay, nhieu loi se lam sang to them van de". Hy vong cac ban "brain storming out" de chung ta co the di den ket luan, an dinh mot tieu chuan thuc te, va co the de dang kiem chung, "more quantitative, less verbatim, avoid abstracts and/or interpretation", de tranh "benh tuy tien" hien nay!
TS Le Mau Dao (Cuu hoc sinh HN nien hoc 1955-1958)

Top...

Email của anh Trần Dương Hân

 Bad Schoen born, ngày 15.9.2005

Anh Hữu và các đồng môn thân mến,

Tôi xin được đóng góp thêm vài ý kiến sau:

1.      Đơn và giấy giới thiệu

Đơn tự viết ghi rõ hoàn cảnh tài chánh hiện nay và kèm theo giấy giới thiệu của Thầy/Cô chủ nhiệm (Giáo sư hướng dẫn là tên gọi ngày truớc). Không cần giấy giới thiệu của địa phương vì tôi sợ sẽ gây thêm “đ̣òi hỏi” của địa phương đến cha mẹ hay người thân của các em.

2.      Tiêu chuẩn

Chỉ cần hai tiêu chuẩn để giúp các học sinh “nghèo và hiếu học” (như anh Hữu đă viết trong thư) và theo thang điểm sau:

·        Hoàn cảnh khó khăn                       60 điểm

·        Giấy giới thiệu của Thầy/Cô            40 điểm

căn cứ trên các điểm

o       Tính hiếu học

o       Quan hệ với Thầy/Cô

o       Quan hệ với bạn bè

Giải thích:

o       Tôi đồng ý với tiêu chuẩn 1, 2 & 3 của dự thảo nhưng đề nghị thang điểm khác, chú trọng nhiều hơn đến hoàn cảnh.

o       Tiêu chuẩn 4 của dự thảo (“hiếu thảo với cha mẹ”) thật sự không cần thiết và tiêu chuẩn 5 của dự thảo (“công dân gương mẫu”) thì́ hơi xa vời cho học sinh lớp 6-9. Tôi nghĩ việc đánh giá “hạnh kiểm” của các em thông qua quan hệ với Thầy/Cô và bạn bè là đủ rồi. Không nhất thiết phải “quàng khăn đỏ” hay “cháu yêu” hoặc “đội viên” hay “đoàn viên“.

Thân mến

Trần Dương Hân

tranhan11@yahoo.com

Top...

Email của anh Trần Nhật Thành

(3) Thu viet bang VPS UTF8.
Neu quy vi khong doc duoc font xin vui long bao cho biet.
Xin cam on.
Thưa anh Hân,
Tôi rất đồng ý với anh về hai tiêu chuẩn để xét học bổng , đặt căn bản trên " nghèo và hiếu học", ý kiến của anh rất tích cực và sáng suốt, đã loại bớt hầu hết nhiều tiêu chuẩn có thể đưa đến sự tiêu cực. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, thì mức thang điểm lại hơi khác biệt của anh, xin xem chú thích.*
1. Đơn và giấy giới thiệu
Đơn tự viết ghi rõ hoàn cảnh tài chánh hiện nay và kèm theo giấy giới thiệu của Thầy/Cô chủ nhiệm (Giáo sư hướng dẫn là tên gọi ngày truớc). Không cần giấy giới thiệu của địa phương vì tôi sợ sẽ gây thêm “đòi hỏi”của địa phương đến cha mẹ hay người thân của các em.
2. Tiêu chuẩn
Chỉ cần hai tiêu chuẩn để giúp các học sinh “nghèo và hiếu học” (như anh Hữu đã viết trong thư) và theo thang điểm sau:
· Hoàn cảnh khó khăn 50 điểm
· Giấy giới thiệu của Thầy/Cô 50 điểm
- Để tối thiểu hoá các tiêu cực
o Tính hiếu học 40 điểm * Xét theo thành tích biểu của năm học trước o Quan hệ với Thầy/Cô 5 điểm * Dữ kiện sẽ dựa trên lời phê của thầy/cô hướng dẫn năm học trước.
Quan hệ với bạn bè 5 điểm * Bình chọn theo lối bầu phiếu kín ( không ghi tên trên phiếu bầu của bạn cùng lớp).
Kính thư
Thân Ái
Trần Nhật Thành

Top...

Email của anh Nguyễn Văn Hoá

(4) Coi bo^. be^n die^~n dda`n ni co' nhie^`u ddo^.c gi?a, xin pho^? bie^'n y' kie^'n cu?a tui 1 la^`n nu+~a, nhu+~ng ai dda~ ddo.c rui` thi` xin ca'o lo^~i nghe:

Qui' anh,

Vo+'i tu+ ca'ch la` mo^.t ke? co' ddo'ng go'p chu't chu't va`o Qu?y Ho.c Bo^?ng: To^i xin pha't bie^?u thie^?n y' cu?a to^i.

Tru+o+'c he^'t tui xin ke^? chuye^.n nga`y xu+a cho qui' vi. nghe (cho dzui):

- Tui dda~ du+o+.c cho.n ddi ho.c tru+o+`ng West Point chi? vi` ddu+o+.c ddie^?m cao ca'c mo^n To'an, Ly' Ho'a & Anh va(n.

- Ddu+o+.c ho.c bo^?ng du ho.c ca'c nu+o+'c cu~ng chi? vi` co' ddie^?m thi cao,...

Nga`y nay: hie^.n to^i dang o+? My~: ca'c tru+o+`ng Dda.i Ho.c chi? ca(n cu+' va`o ddie^?m thi cao cu?a ACT, SAT,... ma` cho ho.c bo^?ng.

To^i nghi~ ra(`ng quy? ho.c bo^?ng na`y ne^n chi? dde^? da`nh cho ho.c tro` GIO?I.

Co`n chuye^.n hoa`n ca?nh gia ddi`nh nghe`o, ddo^ng con,...v..v... xin dde^? chi'nh phu? lo,...

Tha^n me^'n ca^`u chu'c qui' vi. nhie^`u su+'c kho?e, tha^n ta^m thu+o+`ng an la.c.

Nguyen Van Ho'a

Oklahoma USA. 

Top...

Email của Thầy Tôn Thất Khiêm

(5) Cac anh chi than men,
Theo toi sau mot dot cong tac dai ngay nhu the nay,chung ta can phai tinh tao duc rut kinh nghiem,tinh so lai nguon thu chi,xem thu con lai bao nhieu chu chua nen dat v/d xet cap hoc bong mot cach voi vang.Toi biet cac anh da doc het vao viec trang bi phong may den do 2 anh An va Ky phai bo viec rieng tu,deo bam viec phong may ma phai vay tien luu tru...Hom lam viec voi anh Nam va Tuyet Hanh,co mat ca 2 anh toi con biet la hien con no T.H,lieu anh Huu co nam duoc su viec nay khong?
anh hay quyet toan lai xem thu,ngoai nay chung toi cung dang lam the do,chu khong nam duoc hau bao ma cu ho hao chay theo dut duoi do.
Thoi gian qua cung nay sinh nhieu mau thuan,nang ne nhat la benh cong trang,can ngoi lai voi nhau song phang giai quyet v/d nay chu noi bo chua thong ma ngoai ngo da hay thi mat het,lam gi cho lam cung cong toi.Ban than toi da chu tri cong viec ngoai nay thoi gian dai tu 94 den nay,khong met moi bang thoi gian nay,chi mong tong ket xong ban giao lai cong viec la het trach nhiem.Toi cung da tien lieu va trao doi truoc dong dao cuu hoc sinh,co ca T.H do.Truoc khi trao viec toi cung muon moi viec ro rang,theo tinh than anh Nam de nghi phai tat ca cho ngay khai giang that tot dep,do do chung toi da thanh toan cac phi khoang
cho du cua Hue hay SG trong dieu kien cho phep.Neu toi ma nghe theo de nghi cua anh Huu qua cu dien thoai bao chuyen het nguon thu o Hue vao ngay cho anh ay thi danh chiu khoanh tay ngoi nhin moi viec troi qua.Mong rang cac anh ngoi lai,ban bac can nhac moi dieu,it nhat la trong nhom than huu va BLL
truoc khi cho len mang trao doi dai tra .
Rieng ve viec hoc bong va khen thuong,can lang nghe y kien cua cac anh chi trong nganh ,chon dung thoi diem chu khong the nhanh nhen chop thoi co nhu trong thuong truong.
Cho toi gop y mot lan thoi,thong cam nhe.
Chao, TT KHIEM

Top...

Email của anh Phan Quý Nam

(6) Gui anh BAO AN BAO KY,
Co nhieu thong tin can cho nhung nguoi o xa va nhung nguoi moi vao trang Web cua Ham Nghi.
De nghi nen to chuc muc dien dan, moi mot nguoi co trach nhiem phu trach trang nay de chuyen thong tin va sang loc nhung dieu can trao doi voi cac thay co va anh am cuu hoc sinh khac.
Thu ban voi ban lien lac xem sao? Nhu the hay hon hien nay gui email rieng . Neu muon gui emil rieng vua gui tren dien dan cang tot..
Chao than ai.
Phan Quy Nam

Gui anh Huu,
Xin gop y. Nhu co lan toi da de nghi:
* Nen chia so tien chung ta co duoc thanh hai phan
* Goi la HOC BONG thi chi nen cho nguoi hoc gioi, du nguoi do la ai, giau hay ngheo. Muc dich la khen thuong nguoi hoc gioi va thu hut cac hoc sinh gioi thi vao truong Ham Nghi, de nhieu hy vong se la nguoi tai sau nay. Hoc bong nay se xet va cap moi nam. Neu it tien, chi phat cho nguoi dung nhat lop. ( Ngay xua o co hoc bong cua Bo Y Te chi phat cho 5 nguoi dung dau ky thi cuoi nam ).
* Doi voi tre em ngheo, kho khan khi hoc tap, khong goi la hoc bong , ma nen goi la TRO CAP, co dieu kien nhu ngheo, cham, ngoan, co gang vuot kho...So tien tro cap cho moi nguoi tuy thuoc vao so tien minh co, nguoi kho khan nhieu co the nhan nhieu hon nhung nguoi it kho khan. Ton trong de nghi va y kien cua giao vien chu nhiem, nen tranh giay to ruom ra, khong can thiet
* PHAN THUONG DAC BIET ( nhu danh du toan truong, phan thuong cho nguoi gioi toan, gioi Anh van...tuy thuoc vao nguoi tang. Chi phat dung nguoi duoc tang thi nguoi tai tro moi chap nhan. Nhu vay mot hoc sinh co the nhan hoc bong vi gioi, cuoi nam co the nhan them phan thuong danh du toan truong neu qua xuat sac. Hay mot hoc sinh ngheo co tro cap nhung xuat sac van co the nhan them mot phan thuong khac nhu gioi van hay gioi toan tuy theo nguoi tang.
* De dung y nghia, de nghi hoc bong chi phat sau khi co ket qua thi hoc ky I( cho nam nay), hay thi cuoi nam ( cho cac nam sau.)
* Tro cap co the phat som hon sau khi hoi dong xet. Hoi dong co dai dien cua truong, cua hoi phu huynh, dai dien cuu hoc sinh. VA THONG BAO CHO BAN LIEN LAC de biet va theo doi ( Da co dai dien cua cuu hoc sinh trong khi xet hoc bong roi, ban lien lac chi co nhiem vu gui tien. Chung ta ton trong y kien cua nguoi dai dien cuu hoc sinh HN ) .Nen kem thu cam on cua nguoi duoc nhan hoc bong hay tro cap)
* Xin phep truong goi cac hoc bong la Ham Nghi1, HN2, HN3...de tien theo doi
* Neu tang 1 hoc bong thi hoc sinh nhan duoc hoc bong co the lien he de viet thu cam on nguoi tang. Co the mot nhom nguoi cho 1 hay nhieu hoc bong( 500.000 dong VN), mang ca so hieu HN1,2,3,4...
* Moi nam, ban lien lac cu nguoi phu trach ( nhan tien cua anh em gui tang hoc bong hay tro cap ) gui thong bao ve so hoc bong trao cho truong, voi day du ten ho, hoc sinh nao nhan hoc bong ky hieu nao...Nhu the, cuu hoc sinh se van dong tiep nhung nha hao tam va dong gop tiep bang tien cua minh.
* Co mot nguoi hao tam nhung khong muon neu ten, tang PHAN THUONG DANH DU TOAN TRUONG MOT TRIEU DONG cho nam nay. Neu truong dong y voi de nghi nay, vui long thong bao de toi chuyen tien cua nha hao tam ay. Neu khong co phan thuong danh du toan truong thi chuyen so tien lam viec khac.
* Tren day la mot so kinh nghiem muon trao doi voi cac ban khi chung toi to chuc va tang hoc bong cho truong YK Hue ( da tren 200 hoc bong ) tu rat nhieu nam nay.
Xin gui ban lien lac de ban bac them
Tran trong
Phan Quy Nam

Top...

Email của anh Lê Hiếu Hữu

Anh Hoa kinh men,
Cam on nhung y cua anh, ngoai ra con kha nhieu y kien cua cac anh em khac.Tui em ben nay se hoi y va co quyet dinh ma tui em nghi phan nao vua long cac nha tai tro va phu hop voi dieu kien cua hoc sinh Ham Nghi the he moi.
Mong co nhieu tam long vang nhu anh, anh Dao, anh Mang ...de giup que huong con nhieu kho khan.
Kinh cam on.
Le Hieu Huu

Top...

Email của anh Nguyễn Văn Hoá

Anh Huu,
Ne^n tha`nh la^.p mo^.t Ban dde^? quye^'t ddi.nh ve^` Ho.c Bo^?ng, ddu+`ng bao gio+` dde^? 1 ngu+o+`i quye^'t ddi.nh.
Tha^n ai',
HO'a.

Top...

Email của chị Nguyễn Thị Thuý Vi

Kinh thua cac Thay va cac anh chi.

Vi xin gop mot so y kien ve chuyen hoc bong:

- Chung ta nen goi cho dung cai "mon tien" ma chung ta se tang cho hoc sinh cua trung PTCS HN la gi, boi danh chinh thi ngon moi thuan.

* Neu goi la HOC BONG tuc la phai trao cho hoc sinh gioi. O day cung co dieu phai ban - the nao la hoc sinh gioi? Voi benh hinh thuc nhu o cac truong hien nay thi co qua nhieu hs duoc phong cho danh hieu la hoc sinh gioi. Nhu vay se chon em nao trong so do de trao HB. Them vao do, thuong la con nha kha gia thi con cai co dieu kien hoc va de gioi hon nguoi khac. Cho them tien nhung gia dinh da kha gia roi, lieu co nen khong? Hien nay trong moi thanh lap, ket qua hoc tap chua co, chon nhu the nao cac em hoc gioi day? Anh Huu muon trao HB nay som la khong duoc dau.

* Neu goi la TIEN TRO CAP thi trao cho hoc sinh ngheo va co hoc luc gioi. Chung ta co the bo qua cac chi tieu hs co tinh thuong yeu hieu kinh voi cha me thay co vi hoc sinh gioi thi trong cung cach cu xu cua cac em cung da co nhung duc tinh nay roi. Tro cap thi co the can cu vao dia phuong, cac thay co giao chu nhiem va ket qua hoc tap cua cac em o cac truong truoc kia da hoc de chon. Co hai chi tieu thi the nao cung de chon hon va nha ngheo thi tien chung ta tang se co gia tri nhieu hon.

- Nen chang goi bang mot tu gi do nhu la HOC BONG KHUYEN KHICH?  Voi hs thi khuyen khich cac em hoc gioi them, o cac thay co thi khuyen khich ho day tot hon, vi neu khong co cac thay co day tot thi hoc sinh khong the nao gioi duoc. Va trao tang cho nhung nguoi vua gioi vua kho khan ve vat chat. Boi trong hoan canh kho khan ma lam tot cong viec cua minh thi moi dang qui va dang khuyen khich. Du gi di nua thi cung phai doi het hoc ky I, de cac thay co biet hs va thay co nao dang chon. Co the chia hoc bong ra lam hai ky, hoc ky I phat mot nua, sau do neu nguoi do van lam viec tot thi lai phat tiep nua kia vao cuoi nam hoc. Khong can phai voi dau.

Kinh chuc moi nguoi suc khoe.

Vi

Top...

Email của anh Lê Hiếu Hữu

Anh Hoa kinh men,
Hom qua da co hoi y mot so anh em va thong nhat nen co 1 ban lo ve hoc bong, va keo dai them thoi gian nhan y kien do 1 tuan de duoc phong phu hon.
Trong dieu kien VN, di hoc con phai dong hoc phi cho khong duoc free nhu hoi xua anh em minh hoc ma dan Hue dac biet la vung Tay Loc va Phu Thuan ma hoc sinh Ham Nghi dang hoc la vung kha kho khan so voi cac vung khac cua TP Hue.
Danh sach Ban lo ve hoc bong voi cac thanh vien de nghi se dua len trang web.
Cam on nhung gop y rat quy cua anh va cac ban xa gan.
Than ai kinh chao.
Le Hieu Huu

Top...

Email của anh Hoàng Tiến Hùng

Kinh goi cac Anh!
Hung o Da Nang xin gop y du thao xet cap hoc bong:
- Tieu chi: 1/ Tinh than hieu hoc: 40 diem
2/ Hoan canh kho khan: 40 diem
3/ Hieu thao voi cha me, kinh trong thay co: 10diem
4/ Doan ket thuong yeu va hay giup do ban be: 10diem
- Hoc bong duoc cap 2 lan: hoc ky I cap 50%.
Hoc ky II van tiep tuc dat tieu chi cap tiep 50%, neu khong dat thi cat.
-Theo Hung thoi buoi nay can chu trong den dao duc hoc tro "Ton su trong dao" va su hieu thao. Co tai ma khong co duc chua chac la giup ich cho xa hoi khong kheo lai con nguy hiem va tro thanh ac doc hon.
Than ai chao va chuc ban to chuc xet hoc bong thanh cong my man.

Top...

Email của anh Lê Hiếu Hữu

 

Cac ban than,
Cong viec thoi gian qua da lam anh em chung ta mat kha nhieu thoi gian va cong suc de Ham Nghi duoc nhu ngay hom nay. Tat nhien trong qua trinh lam cung co nhung thieu sot , mong moi chung ta se bo qua vi dai cuoc.
1. Khi goi thu ngo cho tat ca thi muc tieu so mot cua chung ta la dau tu cho Phong May Vi Tinh 100 trieu voi 20 may PC va 1 may chu. Nhung nho su nhiet tinh cua Quy Thay Co, than huu va Cuu Hoc Sinh chung ta da co them nhieu thu khac nhu Phong Truyen Thong,Thu Vien...Can cu theo bao cao cua anh Khiem, Bao Ky thi so tien mua may la du neu chung ta nhap tien o Hue va o TPHCM vao mot Quy , nhung do khong tien nhu vay nen trong nay phai lay tu nguon khac ( hoc bong chang han... se lam mot so anh em chua vui nhung neu khong linh dong thi hong viec).
Trong nay dang nho Tuyet Hanh va Bao Ky tong ket lai de bao cao vao cuoi thang roi se co ke hoach chi tieu ke tiep.
2. Trong nay tam thoi de cu mot ban lo ve hoc bong : anh Tong, Nam, Duc,Huu, Than,Giam,Tuyet Hanh,Bao An va co y moi anh Le mau Dao, anh Nguyen Van Hoa ( o My) va anh Pham Luong Tan(o New Zealand) cung tham gia vi cac anh dong gop kha nhieu. Cuoi thang se co hoi y hoac trao doi qua mail vi y kien anh em dong gop rat phong phu.
3. Nhu vay theo mail truoc cua anh Khiem thi tien ton quy o Hue se de danh la hoc bong, nho anh xac nhan so hoc bong o Hue se cap cho Truong Ham Nghi trong nam 2005-2006 de trong nay co bo sung nhu da hua voi Truong .
4. Anh Nam se di My vao ngay 3/10 va Huu di Uc vao 22/09 , cac ban can nhan goi gi hay cho dia chi lien lac cua Ham Nghi o ben do thi rat quy.
Mong cac y kien dong gop cua cac ban..
Chao than ai.
Le Hieu Huu

Top...

Email xin góp ý của Bảo Kỳ

Kính gởi quý Thầy Cô, quý anh chị và quý thân hữu.

Theo ý kiến riêng của Bảo Kỳ, để cho học bổng Hàm Nghi được mỹ mãn, ngoài tiêu chí rõ ràng và khi thực hiện phải đạt được mục đích, thì công khai tài chính là một mắc xích không thể thiếu được; do vậy, trên trang web, Bảo Kỳ dự tính sẽ làm một mục riêng để báo cáo, kính mời quý Thầy Cô, quý anh chị và quý thân hữu vào website lưu ý đến mục báo cáo về học bổng, góp ý cho Bảo Kỳ làm như thế có được không? hoặc có cách nào làm hay hơn. Khi trao hoc bổng cho em nào xong, thi cũng có một giấy xác nhận (kèm theo mẫu) và một thư cám ơn của em đó gởi cho người bảo trợ, hoặc gởi chung quý Thầy Cô, quý anh chị và quý thân hữu (có thể gọi chung là chương trình học bổng Hàm Nghi).

Bảo Kỳ rất mong sự góp ý chân tình, và chúc quý Thầy Cô, quý anh chị và quý thân hữu vui khoẻ.

Bảo Kỳ.

Top...

Email của chị Nguyễn Thị Thuý Vi (23-9)

Anh Ky than,
Hoan nghenh vo cung vi ban nhieu viec o cho lam ma cung rang tham gia rat nhieu chuyen cua Ham nghi. Muc rieng o trang web ve hoc bong rat nen lam va Vi nghi se co nhieu nguoi tham gia dong gop.
Chuc anh va anh An manh gioi, lam an phat dat de con lo them cho viec chung cua chung ta.
Vi

Top...

Email của Thầy Tôn Thất Khiêm (23-9)

Cac ban dong nghiep,dong mon than men,
-Truoc het toi xin nhac nho mot dieu kha quan trong,khong phai ngau nhien ma nhu truong QH cung khong lap HOI AI HUU ma chi hinh thanh BLL ma thoi.Lam cong tac ve GD chung ta nen doc qua ve DIEU LE NHA TRUONG PHO THONG,trong do co quy dinh ro cac hoi doan sinh hoat duoi danh nghia cua nha truong.BLL cung phai nam trong quy dinh do va HT chiu trach nhiem chung.The thi moi viec chung ta chi nen de xuat,phan con lai danh cho HT va HOI DONG GIAO DUC cua nha truong quyet dinh:VD ta xac dinh ro hinh thuc TRO CAP hay HOC BONG va cung cap cho nha truong cac tieu chi cua nha tai tro ma thoi (co the tuy theo nha tai tro y/c cap suat HB nay cho HS gioi HOA,nha tai tro khac lai cho HB gioi TOAN ...chan han)
Theo toi,sau dot tong ket nhu o Hue da lam,quy con lai danh cho HB hoac TRO CAP (TC),so tien bao cao phai su dung dung muc dich,va cu tiep tuc van dong them.Neu da thong nhat tieu chi de ra,co the hoi cao so voi dau vao nhu nam nay (voi dac diem tuyen sinh chua dat theo y muon)so HB hay TC dat tieu chi co so luong it,ta cap it.Tien con lai cu tich luy danh cho nhung nam sau.Khong nen khong che so luong HB va TC voi vang.Dieu nay cung tranh lam te liet nha truong khong the tranh thu cac nguon khac,cu the nhu HB do quy khuyen hoc cua Thanh pho,cua phu huynh v.v.v .Chung ta tuyen bo voi vang so luong nhieu qua so voi so binh quan trong TP giua cac truong thi THCS Ham Nghi se bi cat giam ngay.Ma rui ro mot mai khong con quy vi da cap het,nguon tai tro cung can thi sao?Ro rang la nha truong kho khan khong cach nao xoay xo duoc.Hon the nua,dot v/d nay rat tot,xet lai chung ta da qua rong rai chi cho Phong VT (Toi khong ban lui dau nhe),duoc danh gia chi xep sau QH,hon ca truong diem NTP lam nha truong bi cat ngay tieu chuan,it nhat la 2 modun ( 6 may)
Vi nhu ta chi trang cap 10 may voi server co cong suat nhu tren va thiet ke du phong ch 20 may thi du duoc them khoang 30T
Tich gop them neu so tich luy len 100T,200T ma lay lai de cap thi muon doi sau van con>
Y toi muon noi lam sao chung ta dung bi bo nhieu,nen danh cho HT de xuat nhu cau sau khi da tranh thu cac nguon nhu moi truong ban e tot hon.Viec nay can ban bac ky trong cac BLL,
toi cung de xuat them ve danh xung cua BLL,khong the moi tinh co 1 truong ban (vua qua nen goi la truong ban van dong dung hon,de tr.BLL co nhieu ngo nhan)Ta nen su dung tu TM BLL tinhA,tinh B...vua khiem ton vua the hien tinh phoi hop hon.
Mong cac BLL o cac tinh phoi hop ban bac.Rat cam on>
TT KHIEM

Top...

Email của anh Phạm Văn Lâm

Thu+a ca'c Ba.n,
Sa u khi co' Tru+o+`ng, ho.c bo^?ng Ha`m Nghi la` vie^.c la^u da`i ta pha?i ti'nh to+'i. Ta kho^ng ne^n vo^.i vi` hie^.n ta.i Tru+o+`ng mo+'i tha`nh la^.p, ca'c tie^u chua^?n ho.c lu+.c, ha.nh kie^?m ; gia ca?nh de^`u chu+a na('m ddu+o+.c. Va? la.i, ta ca^`n co' ho+.p ta'c nhie^.t ti`nh cu?a Hie^.u Tru+o+?ng ma` theo to^i HT la.i ne^n na('m y' kie^'n chu? ddo^.ng .
Vi` the^' to^i dde^` nghi. BLL 2005 ne^n hoa`n ta^'t quy ddi.nh ca^'p ho.c bo^?ng HN sau khi co' ddo'ng go'p cu?a Anh Em va` HT. Xu'c tie^'n ngay cu~ng to^'t nhu+ng quy ddi.nh xe't ca^'p ho.c bo^?ng thi` cu~ng kho^ng the^? thie^'u ddu+o+.c; dda(.t ne^`n mo'ng cho hoa.t ddo^.ng la^u da`i..
Ngoa`i ra, to^i cu~ng tha^'y Ho^.i ta ne^n co' No^.i Quy va` Ru't Kinh Nghie^.m nhu+ ta^'t ca? ca'c ta^.p the^? kha'c, kho^ng co' gi` pha?i tra'nh ne', ai sai thi` su+?a, ai ddu'ng thi` ghi nha^.n.
To^i xin gio+'i thie^u the^m ca'c ddi.a chi? mail ma` A Hu+~u chu+a gu?+i la` cu?a Le^ ma^.u Da'o, Nguye^~n va(n Ho'a, Nguye^~n van Ddu+'c va` Hoa`ng tro.ng Ta^'n theo thu+' tu+ bo^'n ngu+o+`i sau cu`ng.
Ki'nh thu+,.
PHAMVANLAM 21/9/05

Top...Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.hamnghihue.com "

Copyright © 2003-2006 Ham Nghi - Hue. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn