BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ PHÒNG MÁY VI TÍNH

Thiết bị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Server P4

01

6.980.000 VNĐ

6.980.000 VNĐ

Client PIII

20

2.850.000 VNĐ

57.000.000 VNĐ

Hệ thống mạng

01

4.454.000 VNĐ

4.454.000 VNĐ

Bàn (học sinh)

20

275.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Ghế (học sinh)

20

50.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Bàn (Giáo viên)

01

550.000 VNĐ

550.000 VNĐ

Ghế (Giáo viên)

01

250.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Tổng cộng:

75.734.000 VNĐ

Chi phí chuyên chở ra Huế chưa tính.

Chi phí thiết kế, lắp ráp, cài đặt máy server, client, hệ thống Bảo An & Bảo Kỳ ủng hộ.

Hệ thống máy như trên sẽ hoạt động là một mạng Lan, truy cập Internet tốc độ cao (ADSL), có chương trình dạy học và quản lý Mạng hoạt động, máy server giáo viên sử dụng sẽ quản lý được máy client khi học sinh sử dụng. Và người quản lý phòng máy sẽ quản lý được tần suất hoạt động cũng như thời gian hoạt động của từng máy.

SƠ ĐỒ PHÒNG MÁY

Đây chỉ là bản dự trù kinh phí, Quý Thầy Cô, các Bạn đồng môn, quý Thân Hữu xin vui lòng đóng góp ý kiến về baoky36@hcm.vnn.vn .

Trưởng Ban Liên Lạc

Lê Hiếu Hữu

BẢNG BÁO CÁO ĐÃ MUA MÁY VI TÍNH & THIẾT BỊ

Ngày

Tên thiết bị

Số lượng

Thành tiền

6 - 8 - 2005

Máy Client

15 Bộ

40.485.000 VNĐ

7 - 8 - 2005

Bàn đôi

10 Bộ

5.500.000 VNĐ

12 - 8 - 2005

Máy Server

01 Bộ

6.980.000 VNĐ

15 - 8 - 2005

Thiết bị hệ thống mạng

01

4.454.000 VNĐ

15 - 8 - 2005

Thiết bị điện

01

1.000.000 VNĐ

16 - 8 - 2005

Hệ thống thiết bị âm thanh

01

5.000.000 VNĐ

18 - 8 - 2005

Headphone

21 cái

1.176.000 VND

26-9-2005

Thêm 1 máy Client (anh Thân chi)+ chuyên chở

1 bộ

2.900.000 VNĐ

29-9-2005

Ra Huế mới mua thêm

Mainboard

1 cái

450.000 VNĐ

HDD

1 ổ

873.000 VNĐ

Bán phím

2 cái

190.000 VNĐ

Mouse

4 con

224.000 VNĐ

Card Lan

4 cái

316.000 VNĐ

thêm 50 mét dây Lan

50M

400.000 VNĐ

CB 30A

1 cái

34.000 VNĐ

Ram 64Mb

1 thanh

200.000 VNĐ

Hộp chia ADSL

1 hộp

80.000 VNĐ

Dây điện CPU

6 dây

60.000 VNĐ

21-8-2005

Vé tàu ra Huế

2 vé

1.003.000 VNĐ

6-9-2005

Vé tàu vào Sài Gòn

2 vé

900.000 VNĐ

22/8 đến 4/9

Chi phí ở Huế

14 ngày

1.400.000 VNĐ

29-8-2005

Thay đường ray bàn phím bàn giáo viên

1 lần

60.000 VNĐ

 

Thêm tiền mua 6 kệ sắt thư viện (bên ủng hộ thư viện sẽ trả)

6 kệ

1.180.000 VNĐ

Chi phí chuyên chở máy và các thứ khác:

Từ 6 - 8 - 2005 đến 30-8-2005

Tổng cộng:

01

2.700.000 VNĐ

Tổng cộng đã chi:

77.565.000 VNĐ

Bảo An & Bảo Kỳ đã nhận:

Cô Tuyết Hạnh giao ngày 01-08-2005

15.000.000 VNĐ

Cô Tuyết Hạnh giao ngày 08-08-2005

25.000.000 VNĐ

Anh Lê Hiếu Hữu giao ngày 17-08-2005

23.459.000 VNĐ

Cô Tuyết Hạnh cho mượn ngày 24-8-2005 tại Huế

5.000.000 VNĐ

Tổng cộng đã nhận:

68.459.000 VNĐ

Tổng kết

Nhận tổng cộng 4 lần.

68.459.000 VNĐ

Tổng cộng Bảo An và Bảo Kỳ chi:

77.565.000 VNĐ

Còn thiếu:

9.106.000 VNĐ

Nếu Bảo An & Bảo Kỳ đi theo xe ra Huế dự lễ thì 700.000 VNĐ / 1 người.

1.400.000 VNĐ

Như vậy còn thiếu:

7.706.000 VNĐ

Bảo An & Bảo Kỳ xin kính báo

Link liên kết đến:

 


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.hamnghihue.com "

Copyright © 2003-2005 Ham Nghi - Hue. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn